LiAZ-4292

HẠNG TRUNG
XE BUS SÀN THẤP
DÀNH CHO DỊCH VỤ VẬN TẢI CÔNG CỘNG NỘI THÀNH
29-31

chỗ ngồi

8 năm

Khung xe tuổi thọ trên

100 KM/H

Tốc độ tối đa