Điều khoản

GAZ GLOBAL – Điều khoản và điều kiện

Trang web gazglobal.com được điều hành và thuộc về tập đoàn GAZ.

– Thuật ngữ GAZ được sử dụng trong tài liệu này được hiểu là Tập đoàn GAZ. Thuật ngữ GAZ được sử dụng trong Trang web có thể được hiểu là Tập đoàn GAZ, bất kỳ chi nhánh hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của các thực thể pháp lý nói trên.

– Trong trang này, GAZ đưa ra các điều khoản và điều kiện để quản trị việc sử dụng Trang web này (sau đây gọi là Điều khoản và Điều kiện). Phần không thể thiếu của Điều khoản và Điều kiện là tất cả các tài liệu đặc biệt được hiểu là việc cung cấp các chức năng cụ thể của Trang web cho người dùng.

– Vui lòng đọc các Điều khoản và Điều kiện này, cùng với bất kỳ điều khoản bổ sung nào mà bạn đồng ý khi sử dụng các phần cụ thể của Trang web (có thể), tạo thành toàn bộ thỏa thuận về Trang web và đưa ra các điều khoản ràng buộc về mặt pháp lý đối với việc sử dụng Trang web này. Nếu bạn không có đồng ý với thỏa thuận này hoặc chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ và rủi ro, xin vui lòng, ngừng sử dụng Trang web này.

– Khi sử dụng Trang web này, bạn đồng ý rằng bạn có đủ năng lực pháp lý, đã đọc, hiểu và chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện sau đây. Bạn cũng đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng Trang web này cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái với các Điều khoản và Điều kiện này. GAZ và các chi nhánh của mình có quyền thay đổi các Điều khoản và Điều kiện này mà không cần thông báo bằng cách cập nhật trang web này. Bằng cách truy cập Trang web này, bạn đồng ý rằng các điều kiện và quy định hiện hành tại thời điểm truy cập áp dụng cho bạn và phải được xem xét mỗi khi bạn truy cập lại Trang web. Bạn tự mình theo dõi các thay đổi trong phiên bản Điều khoản và Điều kiện chung.

Các Điều khoản và Điều kiện này chỉ áp dụng cho Trang web này, các trang web khác do GAZ cung cấp hoặc các chi nhánh của nó có thể có các điều khoản và điều kiện khác nhau áp dụng cho việc sử dụng các trang web đó.

1. Thông tin

1.1. GAZ luôn duy trì sự chính xác và cập nhật các thông tin được công bố trên Trang web. Do đó, chúng tôi luôn đánh giá cao sự đóng góp của các bạn trong việc phát hiện các lỗi thiếu sót. Tuy nhiên, bất chấp mọi nỗ lực của GAZ, bạn có thể bắt gặp một số thông tin thiếu sót, lỗi thời, không chính xác hoặc không đầy đủ cho các tình huống cụ thể. Chúng tôi không cung cấp bất kỳ bảo đảm hoặc tuyên bố nào về độ chính xác, tính đầy đủ và tính phù hợp của dữ liệu cho mục đích này.

1.2. Thông tin được công bố trên Trang web này liên quan đến các sản phẩm của GAZ có tính chất chung và không cấu thành bất kỳ sự bảo đảm, bảo đảm hoặc tuyên bố rằng loại sản phẩm này có sẵn tại lãnh thổ của bạn hoặc đáp ứng các mục đích hoặc yêu cầu lãnh thổ của bạn. Nếu bạn quan tâm đến bất kỳ sản phẩm nào được hiển thị hoặc mô tả trên Trang web, vui lòng liên hệ trực tiếp với đại lý ủy quyền tại địa phương để biết sản phẩm có liên quan hoặc liên hệ trực tiếp đến GAZ. Xin lưu ý rằng một số hình ảnh sản phẩm có trên Trang web này có thể liên quan đến sản phẩm có thông số kỹ thuật khác nhau.

1.3. Trang web có thể đưa ra các dự báo về kết quả trong tương lai theo giả định của GAZ. Tuy nhiên, kết quả thực tế có thể sai lệch so với giả định GAZ và nó tùy thuộc vào lựa chọn và rủi ro có thể của riêng bạn liên quan đến việc dựa vào dự báo được công bố.

1.4. Thông tin trên Trang web không cấu thành đề nghị công khai. Mục đích duy nhất của việc xuất bản dữ liệu là cung cấp thông tin về các sản phẩm GAZ và phân loại dưới dạng thuận tiện cho bạn cũng như đảm bảo phản hồi hiệu quả cho các yêu cầu, ứng dụng và nhu cầu của bạn. Không có gì trên Trang web được coi là một quảng cáo ngoại trừ thông tin được đánh dấu đặc biệt.

1.5. Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba không được GAZ sở hữu hoặc kiểm soát, bao gồm nhưng không giới hạn các liên kết đến các trang web cho các đại lý GAZ. GAZ không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web bên thứ ba nào. Ngoài ra, GAZ sẽ không và không thể kiểm duyệt hoặc chỉnh sửa nội dung của bất kỳ trang web bên thứ ba nào. GAZ được giảm bớt mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc bạn sử dụng bất kỳ trang web của bên thứ ba nào hoặc từ nội dung của bất kỳ trang web bên thứ ba nào.

2. Sử dụng trang web

Tất cả bản quyền, nhãn hiệu thương mại, bản quyền thiết kế, bằng sáng chế và các quyền sở hữu trí tuệ khác (cả đã đăng ký và chưa đăng ký) liên quan đến trang web này thuộc về GAZ hoặc các công ty liên kết của nó. Việc sử dụng Trang web của bạn không có nghĩa bạn được phép sử dụng bất kỳ nhãn hiệu thương mại, quyền thiết kế hoặc bản quyền nào do GAZ sở hữu hoặc kiểm soát, các công ty liên kết của nó liên quan đến trang web này trừ khi được quy định rõ ràng trong các điều khoản này.

Dữ liệu thông tin chỉ được sử dụng miễn phí cho các mục đích chung. Bạn chỉ có thể xem, sao chép điện tử và in văn bản, hình ảnh và nội dung khác được hiển thị trên Trang web cho các thông tin cá nhân của bạn. Việc cung cấp một liên kết đến Trang web là điều kiện tiên quyết để sử dụng các tài liệu từ Trang web. Liên quan đến bất kỳ tài liệu nào trên Trang web được xác định là bản quyền của bên thứ ba, một quyền riêng biệt sẽ được yêu cầu từ bên thứ ba đó.

Nghiêm cấm việc sao chép, sửa đổi, dịch thuật hoặc sử dụng lại bất kỳ nội dung nào trên trang web này cho bất kỳ mục đích nào khác, đặc biệt là cho bất kỳ mục đích thương mại nào, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của GAZ. Trang web chứa thông tin quảng cáo và video là một phần không thể thiếu của Trang web. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đã tự đồng ý rằng thông tin trên Trang web có thể được đi kèm với các tài liệu quảng cáo mà không cần thông báo bổ sung hoặc không cần bất kỳ thanh toán nào đối với bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của quảng cáo cũng như hậu quả có thể xảy ra của quảng cáo đó.

3. Tôn trọng thông tin cá nhân của GAZ

Bảo vệ thông tin của khách truy cập vào Trang web rất quan trọng đối với GAZ. Theo nguyên tắc, bạn có quyền và cơ hội sử dụng Trang mà không cần cung cấp GAZ với bất kỳ dữ liệu nào về bạn. Tuy nhiên, một số chức năng nhất định của Trang web có thể không thể áp dụng được vì yêu cầu chi tiết liên hệ của bạn. Điều kiện tiên quyết để có quyền truy cập vào các chức năng này của Trang web là người sử dụng phải thực hiện quá trình đăng ký. Quá trình đăng ký bao gồm điền vào mẫu đặc biệt có sẵn trên Trang web. GAZ hoàn toàn tin tưởng bạn về sự đảm bảo này khi bạn có quyền truy cập vào các chức năng cụ thể của Trang web. Tuy nhiên GAZ có quyền xác minh dữ liệu, yêu cầu bạn làm rõ và xóa dữ liệu trong trường hợp bạn thực hiện sai.

Vui lòng lưu ý về độ tin cậy của mật khẩu bạn chọn để đăng ký trên Trang web, khi được yêu cầu cho một số chức năng nhất định và tránh tiết lộ bất kỳ thông tin đã đăng ký. Mặc dù không thể có hệ thống, ứng dụng hoặc trang web nào được bảo mật 100%, GAZ vẫn cố gắng sử dụng các hệ thống, chính sách và quy trình để duy trì tính chính xác của thông tin và để bảo vệ thông tin không bị mất, lạm dụng hoặc thay đổi.

Một số thông tin nhất định có thể được gửi tự động đến GAZ bởi trình duyệt web của bạn, thường bao gồm địa chỉ IP hiện được gán cho máy tính của bạn và loại hệ điều hành và trình duyệt được cài đặt. Trong trường hợp bạn có bất kỳ sự phản đối nào đối với việc giữ các tệp cookie trong máy tính, bạn có thể tự do thay đổi cấu hình trình duyệt. Tuy nhiên, việc cung cấp cookie cho thời hạn của phiên cụ thể không thể được loại trừ hoàn toàn mà không có tác động tiêu cực đến tính khả dụng của Trang web.

GAZ được phép chuyển dữ liệu cho các bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn các chi nhánh của nó, để cung cấp các dịch vụ và phản hồi mà bạn sẵn sàng nhận khi đăng ký trên Trang web. Dữ liệu được GAZ lưu trữ miễn là cần thiết theo giả định GAZ, để đảm bảo lợi ích tốt nhất của bạn.

4. Bồi thường và Giảm thiệt hại

Khi sử dụng Trang web này, bạn đồng ý rằng bạn sẽ bảo vệ, bồi thường và giữ cho GAZ cùng với các công ty con và chi nhánh, nhà phân phối, đại lý, hiệp hội đại lý và đại lý quảng cáo và khuyến mãi cũng như với nhân viên, đại lý, giám đốc, cán bộ và cổ đông của Gaz khỏi bị thiệt hại từ và chống lại tất cả các trách nhiệm pháp lý, khiếu nại, thiệt hại và chi phí (bao gồm phí và chi phí luật sư hợp lý) phát sinh từ việc bạn sử dụng Trang web này, vi phạm hoặc bị cáo buộc vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này và / hoặc vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm của bạn bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu, quyền sở hữu hoặc quyền khác của bên thứ ba. GAZ có quyền đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền bất kỳ vấn đề nào khác nếu bạn phải bồi thường, và trong trường hợp đó, bạn sẽ đồng ý hợp tác với biện pháp bảo vệ đó của GAZ.

GAZ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào được cho là có liên quan đến việc sử dụng Trang web hoặc bất kỳ trang web nào được truy cập từ trang web này, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất kinh tế, hậu quả, gián tiếp hoặc đặc biệt nào.

5. Các điều khoản khác

Các Điều khoản và Điều kiện này cùng với bất kỳ điều khoản bổ sung nào mà bạn đồng ý khi sử dụng các phần cụ thể của Trang web này tạo thành toàn bộ thỏa thuận về Trang web và mọi dịch vụ và thay thế tất cả các thông tin liên lạc trước hoặc hiện tại, dù là điện tử, bằng miệng hoặc bằng văn bản giữa bạn và GAZ với liên quan đến Trang web hoặc các dịch vụ được cung cấp trên Trang web. Các Điều khoản và Điều kiện này được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Liên bang Nga, bất kể các nguyên tắc xung đột pháp luật có thể yêu cầu áp dụng luật của khu vực tài phán khác. Khi trình bày thông tin trên Trang web cũng như trong hoạt động của Trang, GAZ tuân theo các yêu cầu theo luật định của các hệ thống pháp lý được nêu tên và đảm bảo bảo vệ người dùng Trang đến mức quy định.

Là một phần của hệ thống đầu tư toàn cầu, GAZ có quyền chọn vị trí lưu trữ trên bất kỳ lãnh thổ nào.

Mục đích lớn nhất của chúng tôi sẽ là giải quyết hòa giải yêu cầu bồi thường. Tuy nhiên, bằng cách chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này, bạn chấp nhận quyền phán quyết độc quyền theo Quy tắc của Tòa Trọng tài Thương mại Quốc tế tại Phòng Thương mại và Công nghiệp của Liên bang Nga . Phiên tòa sẽ được tổ chức tại Matx-cơ-va, Liên bang Nga và được thực hiện bằng tiếng Nga. Phán quyết của Tòa Trọng tài sẽ là quyết định cuối cùng và ràng buộc đối với cả hai bên.

Nếu tòa án xác định rằng bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào trong các Điều khoản và Điều kiện này là bất hợp pháp hoặc không thể thực thi, thì điều khoản đó sẽ bị loại bỏ và các điều khoản và điều kiện còn lại sẽ vẫn có hiệu lực.

Việc GAZ không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong các Điều khoản và Điều kiện này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc quy định.

GAZ dự định đảm bảo tính khả dụng của Trang web. Để đạt được hiệu quả này, GAZ thực hiện phân tích hiệu quả của trang web, đảm bảo nó tuân theo cách tiếp cận tốt nhất để thể hiện thông tin và hướng đến khách hàng. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo tính khả dụng của nó trong 24 giờ một ngày và 7 ngày một tuần và cũng muốn lưu ý rằng tính khả dụng của Trang web bị ảnh hưởng rất lớn bởi phần mềm và phần cứng mà bạn sử dụng.

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện này bị tòa án phát hiện là không hợp lệ, tuy nhiên các bên đồng ý rằng tòa án sẽ nỗ lực để có hiệu lực theo ý định của các bên như đã được phản ánh trong điều khoản và các điều khoản khác của Điều khoản và Điều kiện này vẫn còn đầy đủ hiệu lực.

Ngày hiệu lực: 19/4/2018